Времето

ЕС и регионите

Благотворителност

Вижте повече за инициативите: SOS Детски селища и Български Младежки Червен кръст.

научи повече »

Удължават срока за регистрация на земеделските производители за стопанската 2011-2012 година до 25 март

Снимка: Архив
1 / 1
Снимка: Архив

Стартира регистрацията на земеделските производители съгласно Наредба №3 от 1999г за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. На такава регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и осъществяват производство на земеделска продукция. Регистрацията се извършва в Областната дирекция „Земеделие" по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти, които се попълват от земеделския производител. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие" в Перник.

Регистрираните земеделски производители или упълномощените от тях лица трябва да представят в срок от 1 октомври 2011г до 28 февруари 2012 г актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. На базата на предоставената информация Областна дирекция „Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срока до 28 февруари на следващата стопанска година. Регистрираните земеделски производители със заверени за съответната стопанска година регистрационни карти могат да кандидатстват за финансово подпомагане по съответните схеми и мерки от Европейските земеделски фондове и централния бюджет на ДФ"Земеделие". Тези земеделски производители имат правото: да получават безплатни съвети от Националната служба за съвети в земеделието, да получават безплатна информация , анализи и прогнози от Областната дирекция, както и да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти.

Земеделският производител, който в този срок не се регистрира, губи правото си за заверка на регистрационната си карта за следващата година. Това означава, че той ще загуби правото си да кандидатства с проекти по Европейските програми, както и да получава изредените по-горе безплатни услуги, предоставяни от държавата.

От Областна дирекция „Земеделие" в Перник поясниха, че само за стопанската 2011-2012 година регистрирането на земеделски производители ще бъде удължено до 25 март 2012 година.

 

 

 

Анкета

  • Знаете ли какви са правата ви при пътуване в рамките на ЕС?
виж всички »