Времето

ЕС и регионите

Благотворителност

Вижте повече за инициативите: SOS Детски селища и Български Младежки Червен кръст.

научи повече »

График на традиционните зимни игри "Сурва"

Снимка:PernikMedia
1 / 1
Снимка:PernikMedia

 

ТРАДИЦИОННИ ЗИМНИ СУРВАКАРСКИ ИГРИ

ПО МЕСТА В ПЕРНИШКИ РЕГИОН

 

 

ДАТА: 13 януари 2013 г. /неделя/

             14 януари 2013 г. /понеделник/

 

                                                І/. ОБЩИНА  ПЕРНИК:

 

1/. кв.Бела вода, гр. Перник

          13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                   място: площада в квартала  

          14.01.2013 г. - н.ч.: 06.00 ч. - 14.00 ч. - обхождане на къщите в квартала от сур.група   

 

2/.град Батановци

         13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - отпътуване за село Черна гора

                                   н.ч.:18.30 ч. - среща на двете групи, запалване на ритуален огън и

                                                           сурвакарски  игри

                                   място: площада в село Черна гора

                                   н.ч.: 19.00 ч. - отпътуване от село Черна гора за град Батановци

                                   н.ч.: 19.30 ч. -  запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                   н.ч.: 20.00 ч. - среща  и сурвакарски игри на сурвакарските групи

                                                            от: град Батановци, село Копаница и село Стефаново

                                   място: на площа при гарата

          14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч. - 16.00 ч. обхождане на къщите в града от сур. група

 

3/. село Богданов дол

         13.01.2013 г. - н.ч.:18.00 ч. - отпътуване за село Лесковец

                                  н.ч.: 18.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри на

                                                          двете сурвакарски групи

                                 място: на площада в с.Лесковец

       14.01.2013 г. - н.ч. 08.00 ч. - 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

4/. село Черна гора

         13.01.2013 г. - н.ч.: 18.30 ч. - среща на сурв. групи от гр. Батановци и с.Черна гора

                                                            и запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

                                  място: на площада в селото

        14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч.- 15.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

5/. село Ярджиловци

           13.01.2013 г. - н.ч.: 19.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                                             на трите групи от селото

                                  място: в двора на читалището

         14.01.2013 г - н.ч.: 08.00. ч.- 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.групи

                                  н.ч.: 14.30 ч. - среща на трите сурвакарски групи от селото

                                  място: в двора на училището     

 

6/. село Зидарци         

           13.01.2013 г. - не се разиграват сурвакарски игри

           14.01.2013 г.- н.ч.:08.00 ч.- 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

7/. село Лесковец 

        13.01.2013 г. - н.ч.: 18.30 ч. -  среща на сурвакарските групи от село Богданов дол

                                                             и село Лесковец

                                  н.ч.: 19.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                 място: на площада пред читалището в с. Лесковец

                                  н.ч.: 21.00 ч. - 23.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

         14.01.2013 г.- н.ч.: 07.00 ч.- 14.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

 

8/. село Мещица

            13.01.2013 г. - н.ч.: 19.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                 място: на площада пред читалището

            14.01.2013 г.- н.ч.: 06.00 ч.- 17.00 ч.-обхождане на къщите в селото от сур.група

 

9/. село Дивотино

            13.01.2013 г. - не се разиграват сурвакарски игри

            14.01.203 г. - н.ч.: 05.00 ч. 16.30 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

                                    н.ч.: 17.00 ч. - представяне на обичая "Сурвакарска сватба"

                                                             запалване на ритуален огън, сурвакарски игри                                       

                                 място: на площада в селото

 

10/. село Люлин

 13.01.2013 г. - н.ч.: 19.00 ч. - запалване на ритуален огън, представяне на обичая „Раздрънкване" и сурвакарски игри

                                място: на площада пред читалището

         14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч. - 17.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група

 

11/. село Кралев дол

         13.01.2013 г. - не се разиграват сурвакарски игри

         14.01.2013 г. - н.ч.: 06.00 ч. - 16.00 ч.- обхождане на къщите в селото от меч.група

                                    н.ч.:16.00 ч. - мечкарско хоро на площада

                              място: площада пред читалището

 

12/. село Драгичево

          13.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч.- 18.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

                                        н.ч.:  18.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                  място: на площада в селото

           14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч. 19.30 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група          

 

13/. село Голямо Бучино

           13.01.2013 г. - н.ч.: 07.30 ч. отпътуване за с.Мало Бучино

                                    н.ч.: 08.00 ч. сурвакарски игри

                                    място:  на площада в селото

                                    н.ч.: 19.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                 място: на площада в с.Голямо Бучино

           14.01.2013 г. -н.ч.: 05.00 ч.- 14.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

 

14/. село Расник  

            13.01.2013 г. -н.ч.: 17.45 ч. - гостуване на сур. групи от с.Сопица и с.Велковци

                                     н.ч.: 18.00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                    място: на площада

            14.01.2013 г. - н.ч.: 06.00 ч.до 14.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

 

15/. село Витановци

            13.01.2013 г. -  н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                              място: на площада

            14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група

 

16/. село Селищен дол

               13.01.2013 г. - не се раизграват сурвакарски игри

               14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч. - 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

 

                                      ІІ/. ОБЩИНА БРЕЗНИК

ДАТА: 13.01.2013 г./неделя/

             14.01.2013 г./понеделник/

 

1/. село Бегуновци

             13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                      място: на площада пред читалището

        14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч. - 13.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

2/. село Велковци

       13.01.2013 г. - н.ч.: 17.30 ч. събиране и отпътуване на групата за с.Расник

                                н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и среща на сур.групи-

                                                         с.Расник, с.Сопица и с.Велковци

                                място: на площада в с.Расник

                                  място: на площада в селото

      14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

3/. село Сопица

             13.01.2013 г. - н.ч.: 17.30 ч. - отпътуване за село Велковци, Пернишко

                                       Среща на сур.групи от с.Велковци-Брезнишко и с.Расник-Пернишко

                                     н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                       място: на площада в село Расник, Пернишко

             14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч.- 13.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

 

4/. село Слаковци

            13.01.2013 г. - н.ч.: 19.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                     място: на площада в селото

            14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч. - 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

5/. село Ноевци

            13.01.2013 г. - не се провеждат сурвакарски игри

            14.01.2013 г. - н.ч.: 06.00 ч. до 17.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.групи

                                           от с.Ноевци и гостуващата група от с.Габров дол

                                     н.ч.: 17.00 ч. - запалване на сурвакарски огън и сурвакарски игри

 

6/. село Садовик

             13.01.2013 г. -  н.ч.: 18.00 ч. - 19.00 ч.запалване на ритуален огън и сурв. игри

                                   място: на площада в селото

            14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч.- 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

7/. село Гигинци

             13.01.2013 г. н.ч.: 18.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                 и посрещане на сур.групи от с.Еловдол, с.Чепино

                                   място: на площада в селото

          14.01.2013 г. - н.ч.: 07.30 ч.- 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

8/. село Кошарево

              13.01.2013 г. - н.ч.: 23.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                   място: на площада в селото

             14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч.- 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

9/. село Долна Секирна

             13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. -запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                съвместно с гостуващите групи от гр.Лесковац-Р.Сърбия, с.Чепино и с. Елов дол

                                  място: на площада в селото

             14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч.- 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

10/. село Банище

            13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                       място: на площада в селото

            14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч. - гостуване и обхождане на къщите в с.Ръждавец

                                      н.ч.: 10.00 ч. - 13.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

11/. село Непразненци -

            13.01.2013 г. - н.ч: - 20.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                      място: на площада в селото

            14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч. - 17.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

12/. село Ребро -

              13.01.2013 г. - не се организират сурвакарски игри

              14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч. - 14.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

13/. град Брезник - НЧ "Просвещение"

               19.01.2013 г. - ОБЩИНСКИ ПРЕГЛЕД  НА СУРВАКАРСКИТЕ ИГРИ

                                       "СУРВА В БРЕЗНИШКО"- 2013

                                място: пл."9-ти септември" град Бразник /площада пред читалището/

                      н.ч.:  14.00 ч. - сурвакарско шествие на групи от Брезнишко и региона

                     н.ч.:   17.15 ч. - илюминации

                     н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

 

                                

 

 

 

 

 ІІІ/. ОБЩИНА РАДОМИР:

ДАТА: 13.01.2013 г./неделя/

              14.01.2013 г./понеделник/

 

1/. град Радомир - отдел "Култура"

             19.01.2013 г.  -  пл."Свобода" - град Радомир

                     н.ч.: 12.00 ч. - Откриване на изложба "Традиционни ястия  от Радомирско"

                     н.ч.: 14.00 ч. "Сурва в Радомир"- Общински празник на сурвакарските групи

             с участието на сурвакарски групи от:Ромска сурвакарска група- кв."Бащевица" град  Радомир, кв.Върба - Радомир,с.Стефаново,  с.Копаница, Друган, Извор, Кондофрей

                                място: пл."Свобода" град Радомир

 

2/. кв.Върба, град Радомир

           13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри,

                                                              гостуване на сур.група от с.Долни Раковец

                                    място: на площада в квартала

           14.01.2013 г. -  н.ч.: 07.00 ч.- 12.30 ч. - обхождане на къщите в квартала от сур.група

 

3/. село Друган

           13.01.2013 г. - н.ч.: 15.00 ч. - 17.00 ч.- изпълнение на фолклорен ансамбъл

                     "Разметаница" от гр.Бобов дол, Обл.Кюстендил

                                    място: площада пред читалището в село Друган

                                   н.ч.:18.00 ч. - среща на сурвакарските групи от с.Калища,

                                                 с.Друган, с.Пещера-Общ.Земен и с.Джерман, Обл.Кюстендил

                                   н.ч.: 18.3 0 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                    място: на площада пред читалището

            14.01.2013 г. - н.ч.: 07.00 ч. - 16.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сурв.група

 

4/. село Стефаново

           13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - 19.00 ч. -гостуване на сур.група от с.Копаница

                                     н.ч.: 19.00 ч. - отпътуване от с.Копаница за с.Стефаново

                                     н.ч.: 19.30 ч. - запалване на ритуален огън и среща на сур.групи от

                                                              с.Косача, с.Светля и с.Стефаново

                                  място: на площада в селото

           14.01.2013 г. - н.ч.: 07.00 ч. до 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

5/. село Извор

             13 и 14.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - 18.30 ч. - запалване на ритуален огън

                            място: на площада в селото   

 

6/. село Копаница

      13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - 19.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                   среща със сурвакарската група от село Стефаново

                              н.ч.: 19.30 ч. - отпътуване за град Батановци

                              Среща със сурвакарски групи в  град Батановци, Общ.Перник

                                място: на площада при гарата град Батановци

                                      н.ч. 20.30 ч. - отпътуване за село Копаница

        14.01.2013 г. - н.ч.: 07.00 ч. до 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

 

7/. село Долни Раковец

              13 и 14.01.2013 г.не се организират сурвакарски игри

 

8/. село Кондофрей

              13.01.2013 г. - не се разиграват сурвакарски игри

              14.01.2013 г. - н.ч.: 07.00 ч. - 12.30 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

 

9/. град Радомир - Ромска сурвакарска група

            13.01.2013 г. н.ч.: 19.00 - 19.30 ч. - запалване на ритуален огън

                               място: на площада в квартала

                                  н.ч.: 19.30 ч. - 20.30 ч. - обхождане на град Радомир

             14.01.2013 г. - н.ч.: 07.00 ч. - 14.00 ч. - обхождане на гр.Радомир

 

 

                                     ІV/. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:

ДАТА: 13.01.2013 г./неделя/

              14.01.2013 г./понеделник/

1/. село Ковачевци

            13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                     място: на площада в селището

            14.01.2013 г. - н.ч.: 08.00 ч.-10.30 ч. - обхождане на къщите в селото от сур. група

                                      н.ч.: 10.30 ч. гостуване и среща със сур.групи от:

                                                 с.Сирищник, с.Ракиловци и с.Косача

2/. село Косача

            13.01.2011 г. - н.ч.: 19.00 ч. - 20.00 ч. среща на сур.групи от с.Косача, с.Ракиловци    

                                и с.Непразненци и запалване на ритуален огън, сурвакарски игри

                                      място: на площада в селището

            14.01.2011 г. - н.ч.: 09.30 ч.до 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

                                       н.ч.: 12.00 ч. - 13.00 ч. - гостуване на сур.група в с.Ковачевци

 

3/. село Сирищник

             13.01.2013 г. - н.ч.: 19.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                      място: на площада в селището

          14.01.2013 г. - н.ч.: 0.7.00 ч. до 10.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

                                      н.ч.: 10.00 ч. - среща със сурвакарската група от с.Ковачевци

 

4/. село Светля

         13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. -19.30 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                     място: в двора на читалището

                                     н.ч.: 1930 ч - 20.00 ч. - гостуване на сурв. група от с.Чепино

                                     н.ч.: 20.00 ч. - 23.30 ч. - гостуват на с.Габров дол и с.Лобош

            14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч.- 13.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

                                     място:на площада в селището

 

5/. село Калища

             13.01.2013 г. - н.ч.: 17.00 ч. - отпътува за с.Друган

                                       н.ч.: 18.00 ч. - 19.00 ч. среща на сур.групи в с.Друган

                                      място: на площада пред читалището в с.Друган

                                       н.ч.: 19.30 ч. - 20.00 ч. - запалване на ритуален огън и сур.игри

                                      място: на площада в селото

            14.01.2013 г. - н.ч.: 05.30 ч.- 10.30 ч.  - обхождане на къщите в селото от сур.група

                                      н.ч.: 10.30 ч. - гостува сур.група от с.Лобош

6/. село Лобош

             13.01.2013 г - н.ч.: 18.00 ч. - 20.00 ч. запалване на ритуален огън и сурв. игри

                                      място: на площада в селото

                                      н.ч.: 20.00 ч.- 21.00 ч. - среща на сурвакарски групи от селищата:

                                                                              с.Светля, с.Пещера и с.Лобош

                                      място: на площада в селото

             14.01.2013 г. - н.ч.: 09.00 ч - 10.30 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

                                       н.ч.: 10.30 ч. - гостуват на сурв. група в с.Калища

7/. село Ракиловци

             13.01.2013 г. - н.ч.: 18.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                      място: на площада в селото

                                      н.ч.: 20.00 ч. - среща със сур.група от с.Косача

            14.01.2013 г. - н.ч.: 07.30 ч. 10.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

                                      н.ч.: 10.00 ч. - гостуват на сур.група в с.Ковачевци

8/. Село Чепино

          13.01.2013 г. - н.ч.:18.30 ч. - 19.30 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

                                      място: на площада в селото

                 н.ч.: 19.30 ч. - 23.00 ч. - гостуват в Светля, Беренде, Гигинци и Долна Секирна

         14.01.2013 г. - н.ч.:09.00 ч.- 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група

                                   н.ч.: 12.00 ч. - 13.00 ч. - сурвакарски игри на площада в селото

 

9/. Село Ковачевци - Общински празник "Долината на маската"

                      

Анкета

  • Знаете ли какви са правата ви при пътуване в рамките на ЕС?
виж всички »